Een nieuwe generatie lesmethoden

Als elke leerkracht en elke klas uniek is, waarom is je lessenplan dat dan niet? Stel je voor hoe een lesmethode eruit zou zien als je 10 jaar lang elke dag de werkschriften van honderdduizenden leerlingen in tienduizenden klassen van nog meer leerkrachten hebt nagekeken en geanalyseerd. Om te ontdekken wat, waar en wanneer het beste werkt voor wie. Een lesmethode die het beste uit de praktijk combineert met de nieuwste didactische inzichten, allemaal verfijnd door de input van leerkrachten van meer dan 2500 basisscholen.

Dat is precies wat we bij Snappet hebben gedaan. Ons team van ruim 200 onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts hebben alles op alles gezet om de ultieme lesmethode voor rekenen, taal en spelling te creëren. Het resultaat? Complete lesmethoden die je eenvoudig en flexibel kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van jou als leerkracht, jouw leerlingen en jouw school. Want iedere klas is uniek.

Optimale balans tussen werkboeken en interactieve lesstof

Dankzij onze samenwerking met ruim 2500 scholen, weten we precies waar welke strategieën en oefeningen het beste werken. En wanneer je het beste in een werkboek, interactief of met concrete materialen kunt werken. Zo weten we bijvoorbeeld ook dat het maken van kleine stapjes op de leerlijn effectiever is dan grotere stappen en dat het behandelen van één leerdoel per instructieles tot de beste resultaten leidt. Wil je hier meer over weten?

Snappet Rekenen

De methode Snappet Rekenen is ontwikkeld door een team onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts onder leiding van Nina Boswinkel.

Snappet Rekenen onderscheidt zich doordat strategieën in kleine stapjes worden opgebouwd tot een strategie die de leerlingen begrijpen en gedurende de hele basisschool kunnen toepassen. Memoriseren en automatiseren zijn een vast onderdeel binnen Snappet Rekenen en is geïntegreerd in het lessenplan.

De methode heeft voor groep 3 t/m 8 een uitgebalanceerde set leerlijnen als basis, met daarin leerdoelen die op elkaar voortbouwen. Je werkt doelgericht toe naar het S-niveau uit het referentiekader en als dat niet haalbaar is voor een leerling naar het F-niveau. We bieden extra doelen aan voor sterke rekenaars.

Snappet Taal en Spelling

De methoden Snappet Taal en Snappet Spelling zijn ontwikkeld door een team van onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts en gebaseerd op de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Deze inzichten hebben we vertaald naar de praktijk van alle dag, met inbreng van vele ervaren taalcoördinatoren.

Snappet Taal biedt doorgaande leerlijnen voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid en schrijven voor groep 4 t/m 8. De methode werkt vanuit overkoepelende thema’s waardoor samenwerken erg makkelijk is. In elke vierde week van het blok werken leerlingen aan een betekenisvolle eindopdracht. Daarin worden de doelen voor woordenschat, mondelinge taal en schrijven gemixt, herhaald en toegepast.

Snappet Spelling is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, waarbinnen de spellingcategorieën in kleine stapjes worden aangeboden. Binnen de methode is veel aandacht en ruimte voor herhalen en adaptief oefenen.

Overige vakken en lesmethoden

Naast de drie kernvakken, biedt Snappet ook Burgerschap, Studievaardigheden en Begrijpend lezen.

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet ook een andere methode (blijven) volgen. Door de veelzijdigheid en flexibiliteit sluit Snappet qua strategie en didactiek uitstekend aan op bijna iedere methode. En we hebben de aansluiting al voor je klaargezet in een compleet lessenplan. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolgen voor je jaarplanning of didactiek.