Intro part one Intro part two Math Language spelling Support
image

De meest complete lesmethoden

Complete en flexibele lesmethoden, gebaseerd op de laatste didactische en wetenschappelijke inzichten, die passen bij elke school. Met dat doel voor ogen heeft ons team van ruim 200 onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts de afgelopen jaren gewerkt aan onze nieuwe lesmethoden voor rekenen, taal en spelling. De keuzes die je kunt maken binnen onze methoden zijn zo ruim dat je ze compleet kunt afstemmen op de visie van jouw school, de samenstelling van het team en de schoolpopulatie. Bovendien bieden onze lesmethoden, anders dan voorheen, een mix tussen werkboeken, concrete materialen en digitale lesstof.

image

Optimale balans tussen werkboeken en digitale lesstof

Dankzij onze samenwerking met ruim 2500 scholen, weten we precies waar, welke strategieën en oefeningen het beste werken en wanneer je het beste in een werkboek, digitaal of met concrete materialen kunt werken. Zo weten we bijvoorbeeld ook dat het maken van kleine stapjes op de leerlijn effectiever is dan grote stappen en dat het behandelen van één leerdoel per instructieles tot de beste resultaten leidt.

image

Snappet Rekenen

De methode Snappet Rekenen is ontwikkeld door een team onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts onder leiding van Nina Boswinkel. De methode heeft voor groep 3 t/m 8 een uitgebalanceerde set leerlijnen als basis, met daarin leerdoelen die op elkaar voortbouwen. Je werkt doelgericht toe naar het S-niveau uit het referentiekader en als dat niet haalbaar is voor een leerling naar het F-niveau. We bieden extra doelen aan voor sterke rekenaars.

Snappet Rekenen onderscheidt zich doordat strategieën in kleine stapjes worden opgebouwd tot een begrepen strategie die de leerlingen gedurende de hele basisschool kunnen toepassen. Memoriseren en automatiseren zijn een vast onderdeel binnen Snappet Rekenen en is geïntegreerd in het lessenplan.

image

Snappet Taal en Spelling

De methoden Snappet Taal en Snappet Spelling zijn ontwikkeld door een team van onderwijsspecialisten, oud-leerkrachten en vakexperts en gebaseerd op de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Deze inzichten hebben we vertaald naar de praktijk van alle dag, met inbreng van vele ervaren taalcoördinatoren.

Snappet Taal biedt doorgaande leerlijnen voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid en schrijven voor groep 4 t/m 8. De methode werkt vanuit overkoepelende thema’s waardoor samenwerken erg makkelijk is. Om de vier weken werken leerlingen aan een betekenisvolle eindopdracht. Daarin worden de doelen voor woordenschat, mondelinge taal en schrijven herhaald en toegepast.

Snappet Spelling is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, waarbinnen de spellingcategorieën in kleine stapjes worden aangeboden. Binnen de methode is veel aandacht en ruimte voor herhalen en adaptief oefenen.

image

Andere lesmethoden

Uiteraard kun je nog steeds gebruik maken van al onze andere lesmethoden die aansluiten bij de methoden van andere uitgevers. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet gewoon door blijven werken met die methode. Ons team van onderwijsspecialisten zorgt er namelijk voor dat alle lesmethoden altijd up-to-date zijn op basis van de laatste didactische inzichten.