Oplossing

Beter inzicht voor je leerlingen

Onlangs zijn er een aantal kleine veranderingen doorgevoerd in de leerlingomgeving. We informeren je graag over de belangrijkste wijzigingen.

Startscherm
Als je leerlingen nu een vak aanklikken op hun device, verschijnt het startscherm met de Lessen, het Werkpakket en Alle leerdoelen. De drie leerdoelstatusbakjes (Groei richting streefniveau, Streefniveau behaald en Hulp nodig) zijn nu samengevoegd tot Alle Leerdoelen. In dit overzicht ziet de leerling per subdomein hoe hij of zij presteert en waar nog aan gewerkt kan worden. Dit overzicht omvat alle informatie uit het oude rapport in de leerlingomgeving en vervangt deze dus.

Werkpakket
In het werkpakket staan alle leerdoelen die je als leerkracht hebt klaargezet voor de leerling. Nieuw is de voortgang van de lesstof: bovenaan de pagina laat het ingekleurde balkje zien hoe ver de leerling is met het behalen van de leerdoelen in het werkpakket.

De shuffle-knop staat nu in het werkpakket. Hiermee oefent de leerling alle behaalde leerdoelen die klaarstaan in het werkpakket door elkaar.

Alle leerdoelen
Bij Alle leerdoelen staan de leerdoelen uit het lessenplan vermeld. De leerling ziet nu ook zijn of haar persoonlijke voortgang van de lesstof en vaardigheidsniveau inclusief het streefniveau.

De leerdoelen zijn onderverdeeld in subdomeinen, net zoals in de leerlingoverzichten in het leerkrachtdashboard. De ingekleurde voortgangsbalkjes laten zien hoe ver de leerling is met het behalen van de leerdoelen binnen dat subdomein. De leerling kan ook zijn of haar niveau per subdomein bekijken, door in de dropdown voor ‘Niveau’ te kiezen in plaats van ‘Status’. Als de leerling de niveau-knop selecteert, worden de huidige vaardigheidsniveaus per subdomein zichtbaar. Elk subdomein kan opengeklapt worden om de onderliggende leerdoelen met hun niveau en status te bekijken. De leerling kan vanuit dit overzicht een leerdoel aanklikken om mee te gaan oefenen.

Tags: , Views: 765

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Nog makkelijker instructie geven?

    In Snappet zijn alle nieuwe instructielessen voorzien van de beste didactiek, gebaseerd op het...

  • Wil je digitaal met papier combineren?

    Bij sommige lessen zijn er leuke en leerzame werkbladen te vinden in je dashboard,...

  • Hoe zijn de rekenlessen opgebouwd?

    De instructies in Snappet zijn voorzien van de beste didactiek, gebaseerd op het Directe...