Oplossing

Hoe gebruik je de instructieopgaven?

De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen zijn gebaseerd op de handelingsniveaus die zijn beschreven in het protocol ERWD, en sinds kort ook zichtbaar in je lesvoorbereidingspagina. Naast de leerfasen vind je binnenkort ook enkele belangrijke best practices bij de instructieopgaven.

De leerfasen geven inzicht in hoe de lesstof is opgebouwd en in welke fase van het leerproces de leerlingen zich bevinden. De best practices geven aan op welke wijze de verschillende opgaven bijdragen aan je instructie. Dit kun je gebruiken ter ondersteuning, bijvoorbeeld om de juiste accenten van een instructieopgave aan je klas over te brengen.

Je vindt de best practices overzichtelijk in je instructiescherm en op de voorbereidingspagina direct onder de instructieopgaven.

Tags: , , Views: 405

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Reviewen jouw leerlingen hun werk?

    Een belangrijk onderdeel van feedback is het reviewen van je eigen werk. Leerlingen kunnen...

  • Altijd de beste opgaven op elk moment

    Wist je dat geen enkele andere lesmethode zo adaptief is als Snappet? Sinds 2012...

  • Inzicht in voortgang van je klas?

    Op veler verzoek eindelijk beschikbaar: een klassikaal overzicht van de voortgang en vaardigheid. Het...