Oplossing

In één oogopslag alle leerlingen in beeld?

Snappet geeft je uitgebreide feedback per schooljaar of semester. Dit vind je onder andere terug in het leerlingenoverzicht per vak, dat compleet is vernieuwd in het nieuwe dashboard. Je ziet nu in één oogopslag hoe elke leerling zich tot nu toe heeft ontwikkeld voor elk vak, ten opzichte van de gehele populatie. Snappet geeft je dus inzicht in de groei van je leerlingen en wat zij dit schooljaar hebben gedaan in Snappet.

“Groei” geeft aan of de leerling zich sneller of minder snel ontwikkelt ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland. Dit overzicht toont nu ook de voortgang van de lesstof per leerling. Aan het ingekleurde balkje zie je meteen hoe ver de leerling is met het behalen van de leerdoelen in zijn of haar lessenplan. Handig om meteen te zien of iedereen op schema ligt.

Tags: , , Views: 542

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Vernieuwde lessen Taal en Spelling

    We zijn dit jaar gestart met een update van de lessen voor woordenschat, taalbeschouwing...

  • Beter spellen met het juiste woordbeeld?

    Om goed te leren spellen, is het belangrijk dat leerlingen het juiste woordbeeld zien....

  • Op zoek naar een alternatieve les?

    Op veler verzoek zijn de alternatieve lessen terug in het dashboard. Je vindt de extra...