Oplossing

Moet iedereen je instructie volgen?

In Snappet heb je al de keuze om aparte lessenplannen klaar te zetten voor leerlingen die leerroute 2 of 3 volgen. Nu vind je boven de instructieopgaven ook een handige suggestie voor leerlingen op leerroute 1. Leerlingen die leerroute 1 volgen, hebben langer de tijd om doelen op 1F-niveau te behalen. Om hier voldoende tijd voor vrij te maken, kun je er in sommige gevallen voor kiezen om deze leerlingen de lessen op 1S-niveau over te laten slaan. Bij elke les over een 1S-doel zie je deze suggestie ‘Sommige leerlingen kunnen deze les of instructie mogelijk overslaan’ weergegeven.

Leerlingen die uitstromen op 1F-niveau, slaan niet standaard alle doelen op 1S-niveau over: je kunt hen laten kennismaken met doelen op 1S-niveau, maar ze hoeven deze doelen niet per se te behalen. Kies je ervoor om bepaalde leerlingen de les over te laten slaan? Laat deze leerlingen dan zelfstandig verder werken aan bijvoorbeeld hun werkpakket of vorige lessen, terwijl jij het leerdoel op 1S-niveau behandelt.

Tags: , , , Views: 570

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Altijd de beste opgaven op elk moment

    Wist je dat geen enkele andere lesmethode zo adaptief is als Snappet? Sinds 2012...

  • Jaarplanning taal en spelling al gezien?

    Voor taal en spelling staan nu - net zoals voor rekenen - handige overzichten...

  • Elke dag 10 minuten automatiseren?

    In Snappet vind je nu een vernieuwd aanbod voor het automatiseren. Er staan automatiseringsdoelen...