Oplossing

Welke leerfasen zitten in je instructieles?

De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen zijn gebaseerd op de handelingsniveaus die zijn beschreven in het protocol ERWD. Sinds kort kun je deze leerfasen duidelijk herkennen bij de rekenlessen, zowel tijdens de lesvoorbereiding als tijdens de instructie.

Nóg meer overzicht en controle
Doordat bij elke opgave duidelijk is in welke fase van het leerproces je je bevindt, wordt het geven van een goede instructie nog makkelijker. Tijdens het geven van de instructie staan de leerfasen onder in beeld. Hierdoor houd je altijd overzicht en controle en is het nog duidelijker wat er van jou en van de leerlingen wordt verwacht.

Uitleg over de verschillende leerfasen
Wil je meer weten over de verschillende leerfasen die aan bod komen in je instructie? Klik dan in de lesvoorbereiding op de leerfase. Je komt terecht op een overzichtspagina met uitleg over alle mogelijke leerfasen.

Tags: , , Views: 102

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Hoe bereid jij je lessen voor?

    Bij het voorbereiden van je lessen heb je nu toegang tot een heel handig...

  • Jaarplanning taal en spelling al gezien?

    Voor taal en spelling staan nu - net zoals voor rekenen - handige overzichten...

  • Welke standaard wil jij in je lessenplan zien?

    Bij Analyseren in het dashboard kun je al volgen hoe je klas presteert op...