Rekenen met Snappet

Groep 3 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek uitstekend aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methoden Wereld in Getallen (versie 5, 4 en 3), Pluspunt (versie 4, 3 en 2), Alles Telt (versie 2), RekenRijk (versie 3 en 2), Getal en Ruimte Junior, Wizwijs en RekenZeker. Bij de meeste van deze methoden kun je kiezen voor een geoptimaliseerde versie, waarin je één leerdoel per les aanbiedt. Bekijk hier hoe een rekenles stap-voor-stap gegeven kan worden in Snappet of bekijk de rekenmethodevergelijker en bekijk alle details van 13 rekenmethodes. https://snappet.nlinformatierekenmethodes/

Werk je in het Vlaamse onderwijs? Kijk dan hier bij welke methoden Snappet aansluit.

Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Malmberg, Zwijsen, Noordhoff of ThiemeMeulenhoff.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Onze rekenleerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. De zichtbare top van de ijsberg refereert aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Zo wordt een stevige basis gelegd en kun je gemakkelijk een stapje terug doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt.