Snappet Taal en Spelling

Snappet Taal en Snappet Spelling zijn complete adaptieve lesmethoden, opgebouwd volgens recente inzichten van SLO en aansluitend bij het Referentiekader Taal. Het aanbod is volledig dekkend voor de kerndoelen en aanbodsdoelen (SLO, 2020) en de recent vernieuwde Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing (SLO, 2021).

De methoden bieden doorlopende leerlijnen voor groep 4 t/m 8 met fijnmazig uitgewerkte doelen. Snappet Taal biedt leerlijnen voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taal en schrijven. Snappet Spelling is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, waarbinnen de spellingcategorieën in kleine stapjes worden aangeboden, herhaald en geoefend.

Meer weten?
De beste manier om onze methode verder te ontdekken is om deze zelf te bekijken. Dat kan nu door een kosteloos en vrijblijvend account aan te maken. Hiermee krijg je toegang tot alle lesstof en materialen en kun je het zelfs uittesten in de praktijk. Een digitale zichtzending dus.