Een complete lesmethode voor Taal en Spelling

Wat leuk dat je onze zichtzending voor Snappet Taal en Spelling besteld hebt. We laten je graag zien wat we te bieden hebben voor jouw groep.

Didactische basis

Het lesmateriaal biedt doorlopende leerlijnen van groep 4 t/m 8 voor woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid, schrijven en spelling. De lessen zijn ontwikkeld volgens bewezen didactische aanpakken en recente inzichten over effectief taal- en spellingsonderwijs.

Jaarplanningen Taal (2023-2024)
Jaarplanningen Spelling (2023-2024)

Woordenschat

De lessen woordenschat zijn thematisch ingericht, vanuit de didactiek van Verhallen. Elk jaar staan er 18 thema’s centraal, die je in een door jou gewenste volgorde kunt aanbieden. Of je volgt de planning in de methode Snappet Taal.

Bij alle themalessen kun je een ankerverhaal, een praatplaat, een woordenlijst en ook werkbladen op papier vinden.

Wil je eens een les uitproberen in je eigen groep? Klik dan op de link hieronder, kies je eigen groep en een thema naar keuze. Veel plezier met de les!

Taalbeschouwing

De lessen taalbeschouwing zijn dekkend voor de leerlijn ‘Begrippen voor taalbeschouwing’ (SLO 2021). In iedere les staat één leerdoel centraal. Het leerdoel komt uit één van de zes subdomeinen. Naast basiskennis over taal is er ruimte voor woordvorming en woordbetekenis en natuurlijk voor zinsontleding, woordsoorten en leestekens.

Bij alle lessen zijn er werkbladen op papier beschikbaar. Deze kun je vinden in het lesoverzicht.

Een les bekijken of uitproberen is heel eenvoudig. Klik op de link hieronder, kies je eigen groep en één van de lessen voor taalbeschouwing. Veel plezier met de les!

Mondelinge Taal & Schrijven

In de lessen van mondelinge taal en schrijven leren leerlingen de kennis die ze over taal hebben toe te passen. Het is belangrijk hier voldoende aandacht aan te besteden.

Wil je weten welke leerdoelen we allemaal aanbieden? Bekijk dan het doelenoverzicht van alle groepen.

In elke les kun je een stappenplan en checklist vinden om te gebruiken bij je les. Je kunt ze vinden in het lesoverzicht.

Een les of eindopdracht bekijken of uitproberen is heel eenvoudig. Klik op de link hieronder, kies je eigen groep en één van de lessen voor mondelinge taal of schrijven of een eindopdracht die je aanspreekt. Veel plezier met de les!

Spelling

Bij spelling onderscheiden we 6 hoofdcategorieën die zijn verdeeld in een fijnmazig netwerk van leerdoelen (categorieën). Elke instructieles staat er één leerdoel centraal.

De methode voor spelling bestaat uit instructielessen, flitslessen en dictees. Zo is er een goede mix tussen instructie- en oefenmomenten. De oefendictees bestaan uit de categorieën van de week, maar ook uit categorieën die al langer geleden aangeboden zijn. Herhaling van deze leerdoelen is immers cruciaal voor spelling.

Bij alle instructielessen zijn werkbladen op papier beschikbaar. Deze kun je vinden in het lesoverzicht.

Een les bekijken of uitproberen is heel eenvoudig. Klik op de link hieronder, kies je eigen groep en één van de lessen voor spelling. Veel plezier met de les!