Oplossing

Beter spellen met het juiste woordbeeld?

Om goed te leren spellen, is het belangrijk dat leerlingen het juiste woordbeeld zien. Dit woordbeeld blijft ongemerkt hangen, waardoor de spellingsvaardigheden steeds beter worden. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek.

Als leerlingen in Snappet bij spelling een foutje maken, krijgen ze daarna eerst de juiste spelling te zien. Hierna kunnen ze de opgave nog een keer proberen. Is het weer fout? Dan zien ze nogmaals de juiste spelling en gaan ze door naar de volgende opgave.

Op deze manier eindigen leerlingen altijd met het goede woordbeeld. Dit beeld blijft onbewust hangen in het geheugen en draagt bij aan de spellingsvaardigheden.

Tags: , , Views: 663

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Direct inzicht in SLO doelen Taal en Spelling?

    Tijdens het lesgeven helpt het enorm om je bewust te zijn van het grotere...

  • Hoe maak jij je instructie interactief?

    Interactie tijdens je instructie is belangrijk om de aandacht van je leerlingen vast te...

  • Hoe gebruik je de instructieopgaven?

    De instructielessen in Snappet zijn opgebouwd aan de hand van verschillende leerfasen. Deze leerfasen...