Oplossing

Je sterkere leerlingen uitdagen?

Hoe fijn is het als je leerlingen altijd op hun eigen niveau aan de slag kunnen? Daag ze extra uit bij rekenen met de opgaven van Flexibel toepassen. Deze zijn beschikbaar bij iedere les van elke rekenmethode.

Het is belangrijk dat leerlingen alles wat ze geleerd hebben leren toe te passen in alledaagse situaties. Dit is de laatste stap in het leren van een nieuwe vaardigheid. Leerlingen oefenen onder andere met toepassen, analyseren, evalueren, creëren, kritisch denken en redeneren. De opgaven van flexibel toepassen sluiten aan bij hoofdlijn 4 uit het protocol ERWD.

Voordat een leerling aan deze opgaven begint, moet hij of zij het leerdoel van de les voldoende beheersen. Niet alle leerlingen komen hier dus altijd aan toe. Dat is niet erg. Je kunt het inzetten op verschillende momenten in de week, bijvoorbeeld na de zelfstandige verwerking.

Je vindt de nieuwe opgaven als extra tabje op de voorbereidingspagina van de les. Leerlingen vinden de opgaven onder de plus (+).

Tags: , , Views: 6290

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Hoe zijn de rekenlessen opgebouwd?

    De instructies in Snappet zijn voorzien van de beste didactiek, gebaseerd op het Directe...

  • Is de les door iedereen behaald?

    Het Lessenplan toont bij elke les in hoeverre je leerlingen het leerdoel van die...

  • In één oogopslag alle leerlingen in beeld?

    Snappet geeft je uitgebreide feedback per schooljaar of semester. Dit vind je onder andere...