Oplossing

Heeft iemand je les gemist?

In elke klas komt het regelmatig voor dat een leerling een of meerdere instructies heeft gemist. Bijvoorbeeld door een activiteit buiten de klas of een afspraak bij de dokter. Daar hebben wij nu de oplossing voor.

Op Les-Gemist staan video’s van instructielessen voor rekenen (en later ook voor taal en spelling), zodat leerlingen zelfstandig de gemiste les(sen) kunnen inhalen. De video’s zijn opgenomen door ervaren leerkrachten en sluiten aan bij alle lesmethoden. Leerlingen zoeken de juiste les op, bekijken de instructie en kunnen de les daarna zelfstandig maken.

Tags: , , Views: 14194

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?