Oplossing

Vernieuwde lessen Taal en Spelling

We zijn dit jaar gestart met een update van de lessen voor woordenschat, taalbeschouwing en spelling.

De beste didactiek
Alle lessen vanaf thema/blok 5 of week 17 zijn nu nog duidelijker voorzien van de beste didactiek, aansluitend bij de opbouw van het Directe Instructiemodel. De instructies zijn – zoals je gewend bent – zo opgebouwd om de interactie met je klas zo effectief mogelijk te maken.

Leerfasen
Je ziet nu bij elke instructieopgave in welke fase van het leerproces je je bevindt, waardoor je nog makkelijker een goede instructie geeft. Zo houd je altijd overzicht en controle en is het nog duidelijker wat er van jou en van de leerlingen wordt verwacht, zowel tijdens de lesvoorbereiding als tijdens de instructie zelf.

Taalbeschouwing
De vernieuwde lessen voor taalbeschouwing sluiten aan op de aanbodsdoelen van SLO en de recent vernieuwde leerlijn begrippen voor taalbeschouwing (SLO, 2021). De lesopbouw en jaarplanning zijn gewoon hetzelfde gebleven.

Woordenschat
De fasen van de Viertakt zijn toegevoegd en expliciet zichtbaar gemaakt. Bij ieder woord is bovendien een rijke context voor semantiseren opgenomen en een activerende vraag, als eerste stap naar consolideren. De lesopbouw en jaarplanning zijn ook hierbij hetzelfde gebleven.

Handige tips bij opgaven
Bij de voorbereiding van je lessen worden er tips aan je gegeven bij de instructieopgaven. Zo word je als leerkracht stap voor stap meegenomen in de instructie en begeleide inoefening.

Leshandleiding
De printbare leshandleidingen zijn nu ook voor taal- en spellinglessen beschikbaar. Deze kun je gebruiken ter ondersteuning van je lesvoorbereiding.

Tags: , , Views: 803

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Alles bij de hand tijdens je instructieles?

    Voor elke les staan er leshandleidingen voor je klaar in je dashboard. Hierin vind...

  • Nog makkelijker instructie geven?

    In Snappet zijn alle nieuwe instructielessen voorzien van de beste didactiek, gebaseerd op het...

  • Inzicht in voortgang van je klas?

    Op veler verzoek eindelijk beschikbaar: een klassikaal overzicht van de voortgang en vaardigheid. Het...