Oplossing

Wil je digitaal met papier combineren?

Bij sommige lessen zijn er leuke en leerzame werkbladen te vinden in je dashboard, die speciaal zijn afgestemd op de ontwikkeling van leerlingen. Hierbij stimuleer je het lerend vermogen bij leerdoelen die leerlingen het best leren door het op papier te doen, bijvoorbeeld bij meten en het maken van een grafiek.

Je print de werkbladen snel uit via de voorbereidingspagina van de les.

Tags: , , Views: 174

Misschien vind je deze oplossingen ook interessant?

  • Moet iedereen je instructie volgen?

    In Snappet heb je al de keuze om aparte lessenplannen klaar te zetten voor leerlingen...

  • Jaarplanning taal en spelling al gezien?

    Voor taal en spelling staan nu - net zoals voor rekenen - handige overzichten...

  • Vernieuwde lessen Taal en Spelling

    We zijn dit jaar gestart met een update van de lessen voor woordenschat, taalbeschouwing...