Privacyverklaring Aanvullend

Juli 2023 – Het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van haar gebruikers, acht Snappet van groot belang. Snappet respecteert ieders privacy en beschermt die privacy met geavanceerde technieken, een strikt beleid en duidelijke overeenkomsten waarin is vastgelegd hoe er met gegevens wordt omgegaan.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ‘Snappet Aanvullend’ omgaat met de privacy van leerlingen en leerkrachten. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Snappet is gevestigd aan Daalseplein 101, 3511 SX Utrecht en bereikbaar op telefoonnummer 088 999 0 444 of via info@snappet.org.

Snappet biedt de dienst ‘Snappet Aanvullend’ aan via leerkrachten en onderwijsinstellingen en niet rechtstreeks aan schoolgaanden (leerlingen). De leerkracht of medewerker welke zich registreert bij ‘Snappet Aanvullend’, is verantwoordelijk voor het controleren dat de ‘Snappet Aanvullend’ dienst ingezet mag worden binnen de onderwijsinstelling waar de leerkracht of medewerker werkzaam is.

1. Verzameling en gebruik van gegevens

1.1 Leerkrachtaccounts

Om gebruik te kunnen maken van het Snappet Aanvullend, moeten leerkrachten een account aanmaken. Bij het registreren vragen we om persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van toegang tot het platform en om communicatie te faciliteren tussen Snappet en de leerkracht.

1.2 Leerlingaccounts

Leerlingen kunnen via een code van de leerkracht leerlingaccounts aanmaken om bepaalde onderdelen van het aanvullende Snappet platform in de klas te gebruiken. Hierbij kunnen persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld, zoals namen en resultaten van oefeningen.

We raden aan om pseudoniemen te gebruiken in plaats van echte leerlingnamen. Dit draagt bij aan een verhoogde privacy en anonimiteit van de leerlingen.

2. Opslag en verwijdering van gegevens

2.1 Opslag van gegevens

Alle gegevens die worden verzameld via het Snappet platform worden veilig opgeslagen op beveiligde servers. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

2.2 Bewaartermijn leerresultaten

Om de privacy van leerlingen te waarborgen, bewaren we de leerresultaten van leerlingen slechts gedurende een beperkte periode. Elke nacht worden de leerresultaten van de leerlingen automatisch gewist.

2.3 Bewaartermijn persoonlijke informatie

Als wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zal deze zo snel mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwijderd of geanonimiseerd.

3. Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

Snappet verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (inclusief grondslagen).

  1. Voor de werking van dienst verwerkt Snappet persoonsgegevens van gebruikers. Denk hierbij aan contactgegevens, financiële gegevens maar ook aan communicatie met de helpdesk of andere ondersteuning die Snappet levert.
  2. Om leerkrachten/gebruikers/geïnteresseerden te informeren over nieuwe producten en/of diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw interesses en voorkeuren op grond van afgenomen producten en/of diensten.
  3. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of verbetering van de diensten van Snappet.
  4. Voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar leveranciers.
  5. Voor de invulling van de wettelijke verplichtingen aan organisaties zoals het voeren van een financiële administraties.

4. Intrekken toestemming

U heeft toestemming gegeven voor verwerkingen waarmee u Snappet Aanvullend kunt gebruiken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming voor de e-mail nieuwsbrief kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail nieuwsbrief. Het intrekken van uw toestemming voor alle verwerkingen kunt u doen door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org.

5. Uw rechten

Een ieder van wie Snappet persoonsgegevens en verwerkt, heeft op grond van de wet het recht op informatie en inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit. Indien u deze rechten wilt inroepen, kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen met daar de vermelding welk recht u wenst in te roepen of door een e-mail te sturen aan privacy@snappet.org. Snappet zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen een maand wordt behandeld. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover informeren.

6. Ontvangers van gegevens

Snappet verstrekt, verkoopt, verhuurt de gegevens die zij verwerkt nooit aan derden, tenzij Snappet hiertoe wettelijk is verplicht of wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van die dienst, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden, maar uitsluitend in opdracht van Snappet. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

7. Beveiliging

Snappet bewaart de persoonsgegevens binnen de EU (EER) en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Snappet regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Onze dienst is zodanig beveiligd, dat persoonsgegevens via een beveiligde verbinding aan Snappet worden verzonden.

8. Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze dienst beter te laten functioneren en om bezoekerstatistieken bij te houden.

8.1 Functionele cookies

Met behulp van functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De dienst kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.

Voor deze noodzakelijke cookies is jouw toestemming niet nodig. Wil je functionele cookies toch verwijderen? Dat kan via de instellingen van je browser.

8.2 Analytische cookies

Met analytische cookies meten we welke onderdelen van onze website het best worden bezocht. We verzamelen bijvoorbeeld bezoekersaantallen, de gemiddelde tijdsduur op een pagina, of populaire pagina’s en onderwerpen. Ook laten we daar statistiek op los. Daarmee optimaliseren we de inhoud en navigatie van onze dienst. En maken we deze nóg gebruiksvriendelijker. De statistieken zijn niet te herleiden tot apparaten of personen.

Snappet maakt hiervoor gebruik van Matomo, zie voor meer informatie: https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy/

9. Wijzigingen


Snappet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in de privacyverklaring zal Snappet tevens kenbaar maken via de website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

10. Vragen

Indien u na het lezen van de privacyverklaring vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Snappet via privacy@snappet.org.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 juli 2023.